שלבי עבודה 

קודם כל תכנון

 • בניית פרוגרמה (הגדרת הצרכים הכמותיים ואיכותיים לשם/לקראת השגת היעד המוגדר) יחד עם המזמין.
   
 • ביקור באתר העבודה ו/או עיון בתכניות השטח שיסופקו על ידי המזמין.
   
 • היוועצות ביועצים במידת הצורך.
   
 • הכנת תכנית מוקדמת-רעיונית המראה את חלוקת המבנה, מערך הריהוט, מתן הסברים למזמין.
   
 • הכנת תכנית סופית המראה את חלוקת המבנה המתוכנן, את מערך הריהוט, הציוד.
   
 • כולל פריסות ותיאורים תלת-מימדיים (כנדרש לצורך הבנת התכנון ע"י המזמין).
   
 • גיבוש לוח זמנים ובחירת חומרים לתכנון.
   
 • הכנת אומדן תקציבי​

תכניות עבודה וליווי בבחירת חומרי גמר:​

 • הכנת תכניות עבודה מפורטות לביצוע העבודה.
   
 • בחירת פריטי הריהוט, והתאמתם לדרישות העבודה ושילובם עפ"י התכניות.
   
 • שילובם של פריטים קיימים (של המזמין) והכללתם בתכנון.
   
 • תיאום, ביקורת ושילוב תכניות והנחיות היועצים בתכניות האדריכלות, ואישור תכניות היועצים.
   
 • הכנת כתב כמויות, רשימות ומפרטים טכניים המראים את פרטי המלאכות השונות המתוכננות.
   
 • השוואת הצעות המחירים של הקבלנים וקבלני המשנה מתן חוות דעת והמלצה לגבי הנ"ל.​

ליווי בזמן ביצוע:​

 • פיקוח עליון על הוצאה לפועל של התכנון בהתאם לתכניות העבודה הסופיות (המאושרות על-ידי המזמין).
   
 • מעקב אחרי ביצוע העבודה, דיווח על כך למזמין.
   
 • קבלת העבודה מהמבצעים ואישור גמר הביצוע בתיאום עם היועצים, הקבלנים והמזמין​

אדוה לבוצ'קין - עיצוב פנים​

052-4206420